Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα οι κλοπές υλικών, καλωδίων και τμημάτων συσκευών από αντλιοστάσια και εργοτάξια του Ο.Α.ΔΥ.Κ. με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο οργανισμός να εξυπηρετήσει τους πολίτες αφού οι βλάβες χρειάζονται ανταλλακτικά και χρόνο για να επισκευαστούν.

Η πρόσφατη κλοπή καλωδίου ρεύματος υψηλής τάσης στο αντλιοστάσιο Μυλωνιανών η οποία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για τη ζωή των εργαζομένων στα συνεργεία, ανάγκασε τη διοίκηση του Ο.Α.ΔΥ.Κ. να τοποθετήσει κάμερες καταγραφής ώστε να υπάρχει ασφάλεια, ανθρώπων και υλικών.
Πηγή: neatv.gr