Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Παράταση ελέγχου για τα δίκυκλα από τα ΚΤΕΟ

Την παράταση για τα δίκυκλα με άδεια κυκλοφορίας έως 31/12/2001, τα δίκυκλα δηλαδή που κλήθηκαν για έλεγχο ΚΤΕΟ
από 30/4/2012 έως και 30/4/2013 ζήτησε από την Περιφέρεια Κρήτης ο Γραμματέας της ΝΔ και βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Κεφαλογιάννης προκειμένου να μπορούν να ελεγχθούν στα ΚΤΕΟ χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα έως τις 25 Μαΐου 2013 και έτσι αυτά να απαλλάσσονται από το πρόστιμο της Τροχαίας αξίας 400 ευρώ.
Όπως διαβεβαίωσε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευρυπίδης Κουκιαδάκης ήδη η Περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει θετικά το ζήτημα αυτό και ετοιμάζει νέο πρόγραμμα προκειμένου να είναι νομικά εφικτή η διαδικασία αυτή.

Τροποποίηση προγράμματος πρόσκλησης δικύκλων μοτοσικλετών με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (Νομός Ηρακλείου) για τεχνικό έλεγχο.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την αριθμ. 40069/15-10-12 Απόφασή μας, ως προς τον προγραμματισμό τεχνικού ελέγχου δικύκλων μοτοσικλετών, ο οποίος με την παρούσα έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι 29-02-2004
έως 31-05-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1-3-2004 έως 31-12-2004
Από 1-6-2013 έως 30-6-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1-1-2005 έως 31-10-2005
Από 1-7-2013 έως 31-7-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1-11-2005 έως 31-8-2006
Από 1-8-2013 έως 31-8-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα Από 1-9-2006 έως 30-6-2007
Από 1-9-2013 έως 30-9-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα Από 1-7-2007 έως 30-4-2008
Από 1-10-2013 έως 31-10-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1-5-2008 έως 28-02-2009
Από 1-11-2013 έως 30-11-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1-3-2009 έως 31-12-2009 Από 1-12-2013 έως 31-12-2013

Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης:
1. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί από 1-1-2010 και μετά, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν, έως μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.
2. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που θα ταξινομηθούν ως καινούργιες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο, μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν, έως μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.
3. Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες δίκυκλες μοτοσικλέτες που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, για να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.
4. Δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησής για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στο Νομό Ηρακλείου, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν.
5. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για τον καθορισμό ημερομηνίας ελέγχου.
6. Ο κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας που δεν τη προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης ημερομηνίας, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ.
7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της2810

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου