Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Στο ΣτΕ αύριο η προσφυγή της περιφέρειας Κρήτης για την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων

αεροδρομιο Χανιων
Η προσφυγή της περιφέρειας Κρήτης κατά της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου Χανίων, συζητείται αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Την περιφέρεια θα εκπροσωπήσει
ο αντιπεριφεριειάρχης Χανίων, Απόστολος Βουλγαράκης, ο οποίον θα παραστεί ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ, προκειμένου, από κοινού με τους Νομικούς Συμβούλους της Π.Ε. Χανίων, να υποστηρίξει την με αριθ. κατάθεσης Ε4476/2014 αίτηση ακύρωσης της Περιφέρειας Κρήτης (Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου», που αφορά την ακύρωση :
1) της υπ’αριθ. 195/27-10-2011 απόφασης της διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων με την οποία παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους της διοίκησης και εκμετάλλευσης όλων των κρατικών αεροδρομίων, και ιδιαίτερα του αεροδρομίου Χανίων,
2) της από 01-04-2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των περιφερειακών αεροδρομίων του Ελληνικού Δημοσίου, και ιδιαίτερα του Αεροδρομίου Χανίων,
3) της από 25-11-2014 πράξης κατακύρωσης διαγωνισμού της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. με την οποία ανακηρύχθηκε προτιμητέας Επενδυτής η FRAPORT AG–SLENTEL LTD για την παραχώρηση σ’αυτήν αεροδρομίων της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Αεροδρόμιο Χανίων, και
4) κάθε άλλης συναφούς πράξεως

candianews